sa.wikipedia.org
2018-03-24 04:03:38 UTC

Statistics on recent changes

Meta

ViewsUsersEditsRevertsDiffTitle
9246.9 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/आर्यभट्ट-प्रेक्षणविज्ञान…
9347.9 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/ताराशंकरवन्द्योपाध्यायः
4233.2 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/भारतीयप्रबन्धसंस्थानम्‌-…
27177.2 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/मेघना नदी
6225.2 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/जलङ्गी नदी
23147.9 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/पुनर्भवा नदी
7148.9 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/बोडोभाषा
8148 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/अनिता मजूमदार
9139 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/यमुना नदी
4138.2 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/इछामति नदी
3128.5 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/चन्द्रशेखरेन्द्रस्वामि
13146.5 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/हुगलीनदी
12195.6 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/तिस्ता नदी
4117.6 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/जलङ्गीनदी
4145.6 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/चेन्नई अन्तर्राष्ट्रियवि…
12143.9 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/मनीष
4135.9 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/भारतस्य सर्वकारीयभाषाः
15135.6 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/डाकातिया नदी
8153.8 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/सावरी नदी
4125.1 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/पूण्यगर्भा ऋषिकुल्या
7124.6 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/राष्टियमानसिकारोग्य-नाडी…
3124.2 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/राष्टीयमानसिक आरोग्यतथान…
4125.8 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/सरयू
3124.1 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/पाण्डुरंग वामन काणे
4135 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/फाल्गु नदी
3135 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/भारतीय-जन-संचार-संस्थानम्
2125.6 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/चेन्नई अन्तर्राष्टियविमा…
10125 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/शनिदेवः
8163.5 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/सरदार वल्लभ भाई पटेल अन्…
8131.1 kविकिपीडिया:संस्कृतविकिलेखाभियानम् २०१८/प्रारूपम्/ काशीहिन्दुविश्वविद्यालयः

Edits by minute

Graphique éditions

Users for 10 minutes

Graphique éditions

Bots

EditsRevertsLogDiffSpeedUser
1-65 mEmausBot